CDONETWORK

  Thursday , December 3 , 2020 9:18AMबेकारीको प्रमाणपत्र
बेकारीको प्रमाणपत्र

हिजोआज 'म' बिहानै
चियासँग समाचारपत्र 
पिउने गरेको छु

देश-विदेशको खबरलाई पर-पन्छाएर
"वान्टेड" - "वान्टेड" र एपोइन्टमेन्ट ग्याजेटका
पृष्ठहरुमा स्वयंलाई झुण्डयार 
जिउने टनिक पनि पिएको छु
यी सब त "र‍ोजगार कार्


1
» Last Page 1 of 1