CDOLIVE.IN

  Sunday , December 16 , 2018 11:20PM


नावालिगसित किस गरे पछि पापोनले 'द वॉयस इंडिया किड्स' रिएलिटी शो छोड़े

post_image
'द वॉयस इंडिया किड्स' रिएलिटी शो को जज पापोन

नई दिल्ली 25 फरवरी- फेसबुक लाइब गरिएको समयमा नावालिग सित किस गरे पछि 'द वॉयस इंडिया किड्स' रिएलिटी शो का जजको भुमिका निभाई रहेका बलिबुड सिंगर पापोनले 'द वॉयस इंडिया किड्स' रिएलिटी शो छोड़ेका छन्। एक टीवी शो मा पापोनले एक नावालिग प्रतिभागी केटीको होडमा किस गर्दै गरेको देखाएको थियो। त्यो भिडियो एक हप्ता सम्म वायरल भए पछि पापोनको नाममा महशुर गायक अंगारग महंताले आफ्नो खिलाफ एक नाबालिग अनैतिक तरीकाले किस गरेको आरोप लाग्न साथ रियलिटी शो 'द वॉइस इंडिया किड्स' को जजको भुमिकाबाट हट्ने फैसला लिएको हो। मशुर गायक पापोनले टूवीट गर्दै भने जब म आफ्नो जिम्मावरी निभाउनलाई पुरा संग मानिसक रूपमा म ठीक रहदीन तब संग म यो कार्यक्रम देखि इस्तीफा दिदै छु। मेरा माथि गलत तरीकाले आरोप थोपीएको छ, यो मामलाको जाँच नभए सम्म म 'द वॉइस इंडिया किड्स' आउने छुईन्।  राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ले शुक्रवारको पापोन साथै चैनललाई नोटिस पठाएको हो, पापोनको मामलालाई एनसीपीसीआरले जाँच गरिन्दै छ। एजेन्सी
Leave comment