CDONETWORK

  Tuesday , December 1 , 2020 4:13AM


बेकारीको प्रमाणपत्र

post_image
कविले आफ्नो विचार व्क्त गरेका छन्
हिजोआज 'म' बिहानै
चियासँग समाचारपत्र 
पिउने गरेको छु

देश-विदेशको खबरलाई पर-पन्छाएर
"वान्टेड" - "वान्टेड" र एपोइन्टमेन्ट ग्याजेटका
पृष्ठहरुमा स्वयंलाई झुण्डयार 
जिउने टनिक पनि पिएको छु
यी सब त "र‍ोजगार कार्यालय"- ले पनि

बेरोजगार कार्यालय- को 
साइनबोर्ड टाँगिदिए हुन्छ 
एउटा कलिङ्गको लागि पनि 
पाँचसयको नोट गनिदिए हुन्छ

यहाँ के-के यस्तै-यस्तै हुन्छ
बेकारीको आँखालाई ढाक्न
"जवाहर रोजगार योजना"-हुन्छ
अनि त--

"आरक्षण नीति" दश वर्ष अझ टाँगिएर
थुप्रै-थुप्रै "डिप्लोमा" र "मार्कसिटहरुको"
उपहास हुँदै - "डिग्रीको प्रमाणपत्र "- होइन 
फगत बेकारीको प्रमाणपत्र बन्छ ।।

कवि: युवराज घलेभाइ - (स्वतन्त्र लेखक)

related posts
Leave comment