CDONETWORK

  Thursday , September 24 , 2020 3:10PM


बंगालमा तालाबन्दी जुन 15 सम्म विस्तार

post_image
पश्चिम बंगाल सरकारले 15 जून सम्म तालाबन्दी

कोलकाता 1 जून-केन्द्र सरकारले कन्टेनर जोनमा तालाबन्दी 30 जून सम्म मात्र बढाउने घोषणा गरिसकेको छ,  तर पश्चिम बंगाल सरकारले 15 जून सम्म राज्यमा लकडा बढाउने घोषणा गरेको छ। राज्य सरकारको निर्देशनमा केही प्रतिबन्ध र छुटहरू पनि उल्लेख गरिएको छ।


श्रेणी  A - B र C मा छुट -
कन्टेन्ट क्षेत्र अथवा (A) ए क्षेत्रहरूमा लकडाउन जारी रहनेछ। सबै क्रियाकलापहरू स्पष्ट क्षेत्रमा अर्थात् वर्ग (C) सी मा अनुमति दिइनेछ, जबकि सबै गतिविधिहरू अर्थात् वर्ग (B) बी मा अनुमति दिइनेछ। प्रभावित क्षेत्रहरु बाहिर केहि थप गतिविधिहरु लाई अनुमति दिईएको छ।Leave comment