CDOLIVE.IN

  Tuesday , October 23 , 2018 4:55AM


प्रधान मन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले "आर्थिक नीति - द रोड अहेड" को चर्चा

post_image
श्री नरेन्द्र मोदीले "आर्थिक नीति - द रोड अहेड" बिषयको चर्चा गर्दै

नईदिल्ली 10 जनवरी-प्रधान मन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले "आर्थिक नीति - द रोड अहेड" बिषयको नीति आयनद्वारा आयोदित 40 भन्दा अधिक अर्थशास्त्री र अन्य विशेषज्ञको साथ एक इंटरैक्टिव सत्रमा भाग लिए। सत्रको साथ प्रतिभागियले विभिन्न आर्थिक विषय जस्तै स्थूल-अर्थव्यवस्था, कृषि अनि ग्रामीण विकास, रोजगार, स्वास्थ्य र शिक्षा, विनिर्माण अनि निर्यात, शहर विकास बुनियादी ढाँचा र कनेक्टिविटी लिएर आफ्नो विचार साझा गरे। वित मन्त्री श्री अरूण जेटलीले आफ्नो विचार-उत्तेजक सुझावोंको लागी सबैलाई प्रतिभागियको धन्यवाद दिए। आफ्नो हस्तक्षेपमा प्रधान मन्त्रीले अर्थव्यवस्थाको विभिन्न पहलको उनले सुझाव अनि टिप्पणिको लागी विभिन्न प्रतियोगियको धन्यवाद पनि दिए। विशेष रूपले उनले सुझावको गुणवत्ताको सरहाना गर्दै विभिन्न विषय विशेषज्ञहरू आएका थिए। बैठकमा धेरै केन्द्रिय मन्त्रीहरूले पनि भाग लिए जो आर्थिक विषयको देखरेख गरिरहेका थिए। उपाध्यक्ष नीतिको प्रयोग श्री राजीव कुमार अनि केन्द्र सरकार अनि राष्ट्रिय पुरस्कार देखि पनि वरिष्ठ अधिकारीहरू उपस्थित थियो।
Leave comment