CDONETWORK

  Sunday , July 5 , 2020 5:13PM


सिलगढ़ीमा कोरोना संक्रमणको संख्या बृद्धि

post_image
सिलगढ़ी नगरनिगमा इलाकामा कोरोना संक्रमणको संख्या बृद्धि

सिलगढ़ी 2 जून-सिलगढ़ी नगरनिगमा इलाका एवं महकुमा मिलाएर मोठ अझैआठ (०८) जनाको शरिरमा कोरोना संक्रमण पाईएको छ। यसरी सिलगढ़ी लगायत  दाजिर्लिङ जिल्लामा मोठ आक्रन्त संख्यामा चालीस जना (४०) पुगेको रिपोर्ट प्राप्त छ। यसर्थदक्षिण बंङ्गलाई पछि छौड़्दै उत्तरबंगमा  कोरोनासंक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै छ। सोमबार मात्र नयाँ गरी (३२ जना) बत्तीसजना संक्रमित पाइएको छ। पहाड़मा मिरिकोसौरेनीमा एकजना संक्रमित पाएको छ। सिलगढ़ीमा अझै ११ जना संक्रमत पाईएको छ संक्रमित संख्यानिम्निलिखित छन्।


१. सिलगढ़ी - ११

२. प०दिनाजपुर - १०

३. उ० दिनजापुर - ६

४ मालदा - ३

५ कोचबिहार - १

६. मिरिक सैरेनी - १

Leave comment