CDONETWORK

  Tuesday , December 1 , 2020 4:01AM


कालेबुङ छिबो निवासी संन्दीका मंगरले स्वर्ण पदक हत्याउन सफल

post_image
संन्दीका मंगरले स्वर्ण पदक हत्याउन सफल
गोरुबथान 27 दिसम्बर-चौथा भारतीय तिया खुला अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2019 खुदीराम आनंदम केंद्र कलकत्तामा सम्पन्न भएको थियो। यस खेल प्रतियोगीतामा कालेबुङ छिबो निवासी संन्दीका मंगरले स्वर्ण पदक हत्याउन सफल भएको छिन् । यस स्वर्ण पदक लिएर कालेबुङ जिल्लाको नाम पनि रोशन पार्न सफल भएको छ ।

Related Photos
Leave comment